Kalite Yönetimi

SASA ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Çağımızdaki teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmelerin yarattığı değişimler ve artan rekabet ortamı, dünyayı tek bir global pazara dönüştürmüştür. Böyle bir ortamda kuruluşların rekabet gücünü artıran en önemli faktörler artan müşteri memnuniyeti ve karlılıktır. Bunun vazgeçilmez koşulu ise artan rekabet ortamında çağa uygun değişimlere ayak uydurabilmek, bilgi ve teknoloji alanındaki gelişmeleri takip edebilen insan gücü ile kuruluşun sahip olduğu ve sürekli gelişen “Kalite Yönetim Sistemi”dir.ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri odaklı ve sürekli gelişim felsefesiyle bir kuruluşu başarılı bir şekilde çalıştırmak; kuruluşu sistematik ve şeffaf bir şekilde yönetmek için gerekli araçtır.

Bu aracı etkin bir şekilde kullanan SASA’nın Kalite Yönetim Sistemi yolculuğu, 1992 yılında BVQI kuruluşundan CP3 POY İşletmesi için ISO 9002 belgesini almasıyla başlamıştır. Daha sonra CP1-2 Elyaf ve CP3 POY işletmeleri için 1994 yılında TSE’den ISO 9002 belgesi almıştır. Şu anda işletmelerimizin büyük bölümü ISO 9001:2008 kapsamında olup CI (Certification International) ve TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından belgelidir.

Yönetim sistemleri Politikası(ISO 9001-ISO 14001-TS 18001-ISO 50001)


ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası


Kurumsal Risk Yönetimi Politikası

Copyright © 2011 SASA. SASA Polyester Sanayi A.Ş. | Tüm Hakları Saklıdır | Kullanım Koşulları