6 Sigma Uygulamaları

NEDİR, YALIN ALTI SİGMA?

Yalın Altı Sigma şirketlerin operasyonel mükemmellik yolculuklarında etkin olarak kullandığı araçlardan iki tanesinin sentezlenmesinden oluşmuştur. Girdi, proses ve çıktılardan elde edilen her türlü verinin istatistiksel olarak değerlendirilmesi ve bilimsel gerçekliklerle harmanlanıp sonuç üretilmesini sağlayan ve bu yolla şirketlerin verimliliklerini yüksek ölçüde arttıran proje odaklı bir metodolojidir. Bu metodolojide müşteri beklentileri ana girdidir. 2000 yılında başladığımız sürekli iyileştirme ve geliştirme yolculuğumuzda şu ana kadar 50’nin üzerinde proje tamamlanıp 15 milyon doların üzerinde net getiri sağlanmıştır.

Copyright © 2011 SASA. SASA Polyester Sanayi A.Ş. | Tüm Hakları Saklıdır | Kullanım Koşulları