İnsan Kaynakları Politikamız

SASA, insana yatırım yapar. Çalışanlar ile uzun dönemli birlikteliğin, Şirket kültürünün, bilgi birikiminin ve Şirketin ana değerlerinin korunmasının, başarıya ulaşmanın temel unsuru olduğunu düşünür.

Strateji ve hedeflerinde sürdürülebilir bir başarının sağlanması doğrultusunda, rekabet avantajı yaratacak bir organizasyona sahip olmasını sağlamak üzere;

Organizasyonun, insan kaynakları sistem ve süreçlerinin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması,

Şirketi geleceğe taşıyacak, nitelikli iş gücünün organizasyona kazandırılması ve bu doğrultuda kültürel çeşitliliğin de desteklenmesi,

Çalışanların pozisyonlarıyla ilgili yetkinlik, bilgi ve becerilerinin sürekli gelişimini ve potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlamak üzere kişisel ve mesleki  gelişim faaliyetlerinin organize edilmesi,

Kurumsal ve bireysel gelişim hedeflerini destekleyecek şekilde; yöneticilerin, çalışanların performansını, açık iletişim ortamında, düzenli olarak izledikleri ve gelişim sorumluluklarını üstlendiği etkin bir performans değerlendirme sisteminin yürütülmesi,

Çalışanların; güvenli, sağlıklı, SASA İş Etiği Değerleri’nin yaşatıldığı, katılımcı ve değişime açık, potansiyellerini sergileyebilecekleri bir çalışma ortamında, kurumsal bağlılığını artıracak uygulamaların ve yaklaşımların geliştirilmesi suretiyle, ortak bir Şirket kültürünün oluşturulması.

Copyright © 2011 SASA. SASA Polyester Sanayi A.Ş. | Tüm Hakları Saklıdır | Kullanım Koşulları