Plastifiyan

Sasa’nın önemli ürünlerinden birisi de Sasa Plus™ 88 adlı orto ftalat içermeyen plastifiyan (plastikleştirici) üründür. Plastifiyanlar PVC nin, kauçuğun ve pek çok diğer termoplastik malzemenin terbiye edilmesinde, akışın kolaylaştırılmasında ve akış mekaniğinin düzenlenmesinde kullanılır.
Yakın geçmişte Amerika Birleşik Devletlerinde ve Avrupa Birliğinde orto ftalat esaslı plastikleştiriciler yasaklanmıştır. Advansa da üretilen plastifiyan ürün, Sasa Plus 88™, tereftalik asit türevi olup yasaklı olmayan, güvenle kullanılabilen bir üründür.Sasa Plus 88™ ürünü oda koşullarında sıvıdır. Ürünün sevkiyatı isotank, fleksi tank veya kara tankeri ile yapılmaktadır.
Copyright © 2011 SASA. SASA Polyester Sanayi A.Ş. | Tüm Hakları Saklıdır | Kullanım Koşulları