Çevre Yönetim Sistemimiz

ATIK SU YÖNETİMİ

SASA  işletmelerinde; üretim süreçlerinden kaynaklanan endüstriyel atık sular, proses yıkama suları ve bürolar, yemekhaneler, diğer sosyal kullanım alanlarından kaynaklanan evsel atık sular, yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak, ileri arıtma teknolojisi ile arıtılarak çevre ve su kaynakları korunmaktadır.Atık Su Arıtma Tesisi, 1998 yılında kurulmuş ve 2006 yılında modernize edilmiştir. Deşarj İznine sahip olan tesiste 1 çevre mühendisi, 1 işletme uzmanı ve 8 işletme operatörü bulunmaktadır.Atık Su Arıtma Tesisi; fiziksel arıtma, kaba ızgara, yağ / kum tutucu, ince ızgara, Çökeltme, dengeleme,  biyolojik arıtma, anaerobik arıtma, aerobik arıtma, çamur susuzlaştırma, yoğunlaştırma, belt pres proses ve ünitelerinden oluşmaktadır.

Tesisin tüm işleyişi;  kumanda odasından takip edilebilmekte,  anaerobik arıtma prosesinde oluşan ve biyogazdan elde edilen buhar ile enerji geri kazanımı sağlanmaktadır.

SASA olarak atık yönetiminde temel ilkelerimiz;
“Azalt, Yeniden Kullan, Geri Kazan,
Kontaminasyonu Engelle” olarak belirlenmiş olup, bu bilincin tüm fabrika çalışanları tarafından benimsenmesi, atıkların insan sağlığını olumsuz etkilememesi amacıyla sürekli eğitimler düzenlenmektedir.

Atıkların kontrolü ve yönetiminde görevli 1 çevre mühendisi, 1 işletme uzmanı ve 16 saha elemanı bulunmaktadır.

Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların, toplama ve geri dönüşümlerinin sağlanması ilgili mevzuatlara uygun olarak yürütülmektedir.

Copyright © 2011 SASA. SASA Polyester Sanayi A.Ş. | Tüm Hakları Saklıdır | Kullanım Koşulları