PSRM

PSRM NEDİR ?

Prosesin tehlikelerini anlamak, belirlemek, kontrol etmek ve gerekli önlemleri almak için yapılan tüm çalışmalardır.

AMAÇ

Proses kazalarından kaynaklanan can ve mal kaybını önlemek
İşletmenin (üretimin) devamlılığını sağlamak
Çevreye ve canlılara zarar vermemek
Proses kazası kaynaklı kalite kaybını önlemek

 


Copyright © 2011 SASA. SASA Polyester Sanayi A.Ş. | Tüm Hakları Saklıdır | Kullanım Koşulları