Kullanım Koşulları

Aşağıda “Kullanım Şartları”, SASA Web Sitesi’nin, siz değerli kullanıcılarımıza sağladığı bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir.

SASA Web Sitesi’ne giren her kullanıcı, Kullanım Şartları’nda yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

Aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe Web Sitesi’nde verilen hizmetlerin tamamı bedelsizdir.

Web Sitesi’nde yayınlanan ve telif ve diğer fikrî ve sınaî mülkiyet hakları SASA, ERDEMOĞLU HOLDİNG ya da diğer üçüncü kişi ve kuruluşlara ait olan bütün yazılı, resimli, sesli, görsel, elektronik materyallerin her türlü hakları saklıdır. Bu materyallere Web Sitesinde yer verilmesi, bunların kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir yetki, lisans ya da, izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. SASA ‘nin yazılı izni olmaksızın bu materyaller kopyalanamaz, yeniden üretilemez, çoğaltılamaz ya da herhangi bir şekilde kullanılamaz. SASA, bu tür materyallerin (duvar kâğıdı, ekran koruyucu, reklâm filmi gibi) meslekî, ya da ticarî amaçlı olmadan kullanımı için kişisel bilgisayarlara kopyalanabilmesine izinler verebilir. Bu sitede yer alan materyaller ile ilgili fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl edecek şekildeki her türlü kullanım sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlâlde bulunan Kullanıcı’ya aittir.

Web Sitesi’nde yer alan her türlü içerik, resim, açıklama ve haber (kısaca “BİLGİ”) sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı, BİLGİ’leri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihaî ve güvenilir enformasyonu, SASA dan temin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder. Web Sitesi’nde yayınlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda hiçbir garanti ya da taahhüt verilmemektedir. Kullanıcı, bu BİLGİ’lere dayanarak yapabileceği işlemler bakımından SASA’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder. Bu bilgiler herhangi bir otorite nezdinde delil amaçlı kullanılamaz.

SASA Web Sitesi’nde, teşhir edilen tüm ürünlerin standart ve opsiyonel özellikleri ile ilgili bilgiler son güncelleme tarihinde geçerli olan bilgilerdir. Ürünler ile ilgili nihaî bilgi temini için SASA ile temasa geçilmesini önemle rica ederiz. Bu çerçevede SASA, web Sitesi’nde yer alan bilgilerin (aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe) bir satış teklifi olmadığını ve SASA adına bir taahhüt teşkil etmediği beyan eder. SASA, önceden haber vermeksizin ürün spesifikasyonlarında değişiklik yapabilir.

SASA, kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini, Kullanıcı’lara sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme ve varsa kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini sistemlerinden silme hakkını saklı tutar. Web Sitesi’nin hatasız olması için her türlü tedbir alınmış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

SASA sitesinde mevcut, muhtelif Başvuru Formlarını’nı doldurarak iletmiş olduğunuz bilgiler, sadece SASA tarafından üretilen ürünlerin tanıtım ve pazarlama aktivitelerinde kullanılacak ve bu amaç dışında hiçbir şekilde üçüncü kişi ve kuruluşlara sağlanmayacaktır.

SASA sitesinde varsa, muhtelif Başvuru Formlarını’nın doldurulmuş olması, Kullanıcı’ya herhangi bir hak vermez ya da Kullanıcı’ya herhangi bir uygulama ile ilgili kazanılmış hak iddiasında bulunma imkanı vermez. Bu Formlara eksik, yanlış ya da geçerli olmayan bilgiler girilmesi halinde, SASA kendi takdirlerinde olmak üzere düzenleyebilecekleri pazarlama ve tanıtım programları sonucu sağlanabilecek imkanlar ile ilgili hak talebinde bulunulamaz.

Web Sitesi’nin virüs, trojan ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihaî güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, Web Sitesi’ne girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

Resmî makamlardan Kullanıcı’ya yönelik bir suç duyurusu ya da resmî soruşturma talebi gelmesi ve/veya Kullanıcı’nın SASA sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, SASA, Kullanıcı’nın kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercîlere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

Kullanıcı’lar ile SASA arasında ortaya çıkabilecek ihtilâfların çözümünde ADANA mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacak ve ihtilâf Türkiye Cumhuriyeti Kanunlar’na göre çözülecektir.Copyright © 2011 SASA. SASA Polyester Sanayi A.Ş. | Tüm Hakları Saklıdır | Kullanım Koşulları