Hoş Geldiniz
TR  EN

İnsan Kaynakları Uygulamalarımız

Şirketimizde beyaz yakalı personele yönelik olarak SASA prosedürleri çerçevesinde, iş büyüklüğü ve ücret yapısını belirleyen bir kademe yapısı uygulanmaktadır. İşe alım süreci, rol tanımları ve sorumluluk alanları doğrultusunda yürütülmektedir. Açık olan pozisyonun nitelikleri ile SASA değerlerine uygun, gelişime ve değişime açık, özgüveni ve değişim cesareti yüksek, iyi eğitimli, yaptığı işte fark yaratacak yetkinliklere sahip nitelikli işgücünü Şirketimize kazandırmak üzere işe alım süreçlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

ÜCRETLENDİRME VE YAN MENFAATLER

Sendikalı personelin çalışma koşulları ve ücretlendirme sistemi işçi sendikaları ve işveren arasında imzalanan toplu sözleşmeler ile düzenlenir.

Beyaz yakalı personelin ücret sistemi ise iş değerlemesi sonuçları ve piyasa verileri dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Yan Menfaatler

Tüm çalışanlarımız için yemek ve servis olanakları sunulmaktadır.

Eğitim ve Kişisel Gelişim Programları

Oryantasyon Programı

Yeni işbaşı yapan beyaz yakalı çalışanın birimleri tanımasını ve çalışanlarla tanışmasını sağlamak amacıyla düzenlenen birim ziyareti programıdır.

Şirket İçi Eğitim Programı

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre, Teknik, Yönetim Sistemleri (ISO 9001-14001-18001-270001-50001), SASA İş Etiği Kuralları vb. eğitimleri içeren zorunlu olarak alınması gereken eğitim programlarıdır.

Kişisel Gelişim Eğitim Programları

Beyaz yakalı çalışanın bireysel gelişim alanları ve yürütmekte oldukları işin gerekleri doğrultusunda düzenlenen, kişisel ve profesyonel gelişim programlarıdır.

Mesleki Gelişim Eğitimleri

Çalışanların bilgi ve becerilerini artırmak suretiyle, mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla katıldıkları sertifikasyon, seminer, kurs formatında verilen şirket dışı eğitimlerdir.