Hoş Geldiniz
TR  EN
Vizyon-Misyon

Vizyon

SASA, Türkiye’nin ilk ve en büyük polyester & polimer üreticisi, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin lideri olarak; Sürdürülebilir büyüme bakış açısıyla Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk üç polyester üreticisinden biri haline getirmeyi, petrokimya yatırımları ile birlikte küresel ölçekte önde gelen oyunculardan biri olmayı hedeflemektedir.

Misyon

 • Sürdürülebilir büyümeyi sağlamak
 • Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, pay sahiplerimiz ve toplumumuz başta olmak üzere tüm paydaşlarımız için değer yaratmak
 • Bu değeri kurumsal ve toplumsal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda bütün paydaşlarımız ile adil biçimde paylaşmak
 • Yenilikçilik ruhunu koruyarak kendimizi sürekli geliştirmektir.

Toplumun bugünkü gereksinimlerini karşılarken gelecek kuşaklara yeşil ve temiz bir dünya bırakma sorumluluğunun bilincinde, canlı ve cansız tüm doğal varlıkları saygın bir bütün olarak kabul ederiz.

Değerlerimiz

Yerel ve küresel etik değerlere uyumlu çalışmayı ilke edinen SASA’nın benimsediği yol gösterici temel değerler şunlardır:

 • Irk, etnik köken, dil, din, kanaat, cinsiyet ayrımcılığı yapmamak
 • Temel insan haklarına, çocuk haklarına, hayvan haklarına saygı duymak ve bu hakları ihlal ettiği bilinen taraflarla ilişkiye girmemek
 • Kurumsal vatandaşlık bilinciyle topluma hizmet etmek
 • Çevresel sürdürülebilirliği bütün faaliyet alanlarında gözetmek ve paydaşlarının çevresel sorumluluk bilincini artırmak
 • Çevre dostu teknolojileri kullanmak, bunların gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemek
 • Çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler, pay sahipleri ve toplum için en yüksek değeri yaratmak
 • En yüksek güvenlik standartlarıyla faaliyette bulunmak