Hoş Geldiniz
TR  EN

Bir Bakışta SASA PTA Yatırımı

ProjePTA (Saf Tereftalik Asit) Üretim Tesisi

Proje Yeri ve AlanıAdana, Seyhan’da SASA’nın mevcut üretim tesislerinin bulunduğu sahanın güneyinde yer alan toplam 375 dönüm alan.
Sahanın tamamı SASA Polyester Sanayi A.Ş. adına tapulu arazilerden oluşmaktadır.
ÜretimYapılan revizyon çerçevesinde yıllık üretim tahmini 1.750.000 ton/yıl olarak güncellenmiştir.
Yatırım TutarıSon dönemde yaşanan maliyet artışları ve üretim planında yapılan revizyon nedeniyle yatırım tutarı 1,4 milyar USD olarak güncellenmiştir.
Proje AmacıProje, SASA’nın hem mevcut tesislerinin hem de devam eden ve planlanan yatırımlarından doğacak kapasite artışı kaynaklı PTA ihtiyacının karşılanması amacını taşımaktadır.
Mevcut durumda ithalat yoluyla temin edilen PTA’nın şirket bünyesinde üretilmesiyle birlikte; SASA, kendi hammaddesini üretir konuma gelecek, dışa bağımlılığı azalacak ve hedeflenen dikey entegrasyon sağlanmış olacaktır.
Finansman Kaynakları%25 öz kaynak, %75 borç
2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli ECA kredisi ve 7-9 yıl vadeli diğer yatırım kredileri
Devreye Alınma TarihiProjenin tamamlanmasına ilişkin sorumluluk İspanyol Técnicas Reunidas firmasına aittir. Bununla birlikte Şirketimiz, ülkemize ve ekonomimize üretim, istihdam, ihracat ve dış denge başta olmak üzere her anlamda çok ciddi katkı sağlayacak olan bu projenin en kısa sürede devreye alınması için her zaman olduğu gibi en yüksek gayreti göstermekte ve çalışmalarını büyük bir özveriyle devam ettirmektedir. Elimizdeki en güncel bilgiye göre üretimin 2024 yılının ikinci yarısında başlaması öngörülmektedir.
PTA projesinin önemine binaen, projenin gelişimi Kamuyu Aydınlatma Platformu ve SASA web sitesi kanallarından kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Tesisin yardımcı ünitelerinden Yangın Suyu Sistemi, Eylül 2023 itibarıyla tamamlanmıştır.
Soğutma Kulesi, Hava Ünitesi ile Azot Üretim ve Sıvı Depolama Ünitesi, Ekim 2023 itibarıyla tamamlanmıştır.

Genel Olarak PTA

PTA Nedir?Saf Tereftalik Asit (PTA), çeşitli polyester ürünlerin (polyester elyaf ve iplik, PET şişe, film vb.) üretiminde hammadde olarak kullanılan bir petrokimyasal üründür. Polyesterin ana hammaddesidir.
Üretim TeknolojisiPTA, paraksilenin (PX) basınç, sıcaklık ve katalizörlerin etkisi altında oksidasyonuyla katı-kristal-beyaz toz halinde üretilir.
Farklı teknolojilerde proses içerisinde farklılıklar olsa da ana proses, naftadan elde edilen paraksilenin oksidasyonu ve elde edilen ham tereftalik asitin (CTA) saflaştırılması esasına dayanmaktadır.
Dünyada Toplam PTA Üretim Kapasitesi109 milyon ton/yıl (2023 itibarıyla)
Dünyada PTA üretimi yapan tesislerin %80’i Çin başta olmak üzere Uzakdoğu’dadır. Dünyada kurulu eski işletmelerin (700-800 kiloton/yıl’a kadar olanlar), 2-3 yıl içinde düşük verim ve yüksek maliyet nedeniyle kapanacağı beklenmektedir.
Türkiye PTA Üretim Kapasitesi Türkiye PTA Tüketimi105 kiloton/yıl (2023 itibarıyla)
1,7 milyon ton/yıl (2023 itibarıyla)

Beklenen Katkılar (Ekim 2023 göstergelerine göre)

Hammadde Tedarik GüvenliğiSASA’nın Adana Seyhan’da yapılan yatırımlarının devreye girmesiyle PTA ihtiyacının 1.750.000 ton/yıl olması beklenmektedir.
Dolayısıyla PTA üretiminin tamamının şirketin kendi polyester üretimi için tüketilmesi hedeflenmektedir.
Ciro KatkısıDevam eden yatırımların devreye alınmasına kadar geçen süreçte, ihtiyaç fazlası PTA’nın satışı söz konusu olabilecektir.
Hammadde Maliyet Avantajı%11 maliyet avantajı (PTA-PX arasındaki spread ve PTA ile PX navlun maliyetleri arasındaki farktan kaynaklı)
FAVÖK Katkısı200-250 milyon USD /yıl
İstihdam KatkısıPTA Üretim Tesisi inşaat aşamasında çalışan personel: 6.000-6.500 kişi
İşletme aşamasında çalışacak personel: 430 kişi
Hali hazırda çalışmaya başlayan işletme personeli: 230 kişi
Enerji KatkısıÜretim sırasında ekzotermik reaksiyonla ortaya çıkan atık gazdan (off-gaz) faydalanarak tesisin ihtiyacı olan 1.360.785 GJ elektrik üretilecektir. Tesisin tüm elektrik ihtiyacı bu şekilde dışa bağımlı kalmadan kendi sistemleri ile karşılanmış olacaktır.
Çevre KatkısıInvista teknolojisi sayesinde atık gazdan enerji üretimi ile konvansiyonel PTA tesislerine kıyasla %65 daha az sera gazı emisyonu salımı gerçekleşecektir.

Teknoloji ve Üniteler

Üretim TeknolojisiINVISTA teknolojisi en son sürümü
Yerleşme PlanıSASA PTA Üretim Tesisi; Üretim Üniteleri ve Yardımcı Ünitelerden oluşacaktır.
Üretim Üniteleri1. Oksidasyon Üniteleri: Reaksiyon, Kristalizasyon, Solvent Filtrasyon, Katalizör Besleme ve Solvent Arıtma üniteleri
2. Saflaştırma Üniteleri
Yardımcı Üniteler 1. Yangın Suyu Sistemi
2. Soğutma Kulesi
3. Buhar Suyu Şartlandırma ve Depolama Ünitesi
4. Hava Ünitesi
5. Azot Üretim ve Sıvı Depolama Ünitesi
6. Buhar Üretimi ve Gaz Yakma Üniteleri
7. Ham Su Depolama Tankları ve Pompa Ünitesi
8. Paraksilen Depolama Tankları
9. Yardımcı Kimyasal Depolama Tankları
9. Atıksu Arıtma Ünitesi
10. Hidrojen Üretim Ünitesi
11. Hammadde Boşaltma Tesisi
12. Elektrik Trafo Merkezi ve Kontrol Odası
13. Laboratuvar
14. PTA Yükleme ve Torbalama Sistemi
15. Kimyasal ve Yedek Parça Ambarları
16. Güneş Paneli Otoparkı
17. Bakım Tesisleri
18. İdari Ofisler

İnşaattan Haberler

LisansörKoch Technology Solutions (Invista)
Yüklenici FirmalarMühendislik, Satınalma ve Montaj: Técnicas Reunidas S.A. (TR)
Yardımcı İşletmeler Mühendislik: CTCI Corporation
Tamamlanan Üniteler- Yangın Suyu Sistemi: Eylül 2023 itibarıyla tamamlanmıştır.
- Soğutma Kulesi: Ekim 2023 itibarıyla tamamlanmıştır.
- Hava Ünitesi: Ekim 2023 itibarıyla tamamlanmıştır.
- Azot Üretim ve Sıvı Depolama Ünitesi: Ekim 2023 itibarıyla tamamlanmıştır.