Hoş Geldiniz
TR  EN

Çevresel Sürdürülebilirlik

Fabrikamızda gerçekleştirilen tüm üretim faaliyetlerinde çevresel süreçlerimiz yaşam döngüsü yaklaşımıyla ele alınıyor olup, sürdürülebilir kalkınma için kirliliğin önlenmesi, çevrenin ve doğal kaynakların korunması esas amacımız olarak belirlenmiştir.

Yürüttüğümüz tüm süreçlerde, yerel mevzuatların yanında IFC gibi uluslararası standartlar ve müşterilerimize ait özel standartlar da göz önüne alınmakta olup, bu standartların belirlediği tüm çevresel ve sosyal şartların gerekliliklerini yerine getirmekte ve devamlılığını sağlamak için sürekli gelişimi ve mevcut en iyi teknolojilerin (MET) kullanımını desteklemekteyiz.

Ülkemizin öncü tesislerinden olan fabrikamız, yerel ve uluslararası kapsamda Avrupa Birliği mevzuatlarına uyum ile ilgili kamu ve tüzel kuruluşların yürüttüğü projelerde ve çalışmalarda aktif görev almakta ve bu mevzuatların oluşturulması ile ilgili süreçlere destek vermektedir.

Geçmişteki ve gelecekteki yatırımlarında çevresel etkilerin değerlendirilmesini ön planda tutan tesisimizin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından almış olduğu “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” ve “Çevre Yönetim Birimi” belgeleri bulunmaktadır. Çevre Yönetim Biriminde görev alan Çevre Mühendisleri tarafından yasal süreçlerin takibi ve uygulanması ile çevre süreçlerindeki beyan ve raporlama yükümlülüklerimiz hassasiyetle yönetilmektedir. Tesisimiz ayrıca ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine de sahiptir.

Tesisimiz tüm yatırımlarında; yerel mevzuat kapsamında “Çevresel Etki Değerlendirme” ve uluslararası mevzuat kapsamında da “Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme” raporlarına sahip olup bu çerçevede izlenmektedir. Yeni yatırımlarımızda hem ulusal çevre mevzuatı hem de IFC Çevresel Sosyal ve Güvenlik Yönergeleri göz önüne alınarak yatırımlarımıza ait Çevresel ve Sosyal Yönetim Planları hazırlanmıştır. Ayrıca tesisimiz bu kapsamda üçüncü parti denetçiler tarafından gerçekleştirilen denetimleri başarılı bir şekilde tamamlamıştır.

Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) uyum sürecinde tüm işletmelerimizde atık azaltımı, kaynakların verimli kullanımı, kimyasalların geri kazanımı ve enerji verimliliği ile enejinin geri kazanılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda yapılan projelerde 6 sigma, 5S ve Kaizen, vb. metodolojiler uygulanmaktadır.

Fabrikamız, ISO 14064 Kuruluş Seviyesinde Sera Gazı Envanterini, tesislerimizin faaliyetleri kapsamında oluşan sera gazlarının hesaplanmasını ve raporlanmasını standart prensiplerine uygun şekilde geliştirip bu vizyonla kurumsal karbon ayak izini hesaplayıp bağımsız bir kuruluşa doğrulatmaktadır. Ayrıca müşterilerimizin talepleri doğrultusunda ürünlerimize LCA (yaşam döngüsü analizi) yaptırmaktadır.

Emisyon Yönetimi

Emisyon Yönetimi

Enerji Yönetimi

Enerji Yönetimi

Su Yönetimi

Su Yönetimi

Atık Yönetimi

Atık Yönetimi