Hoş Geldiniz
TR  EN

Atık ve Tehlikeli Atık Yönetimi

Tesisimiz Sıfır Atık Projesi kapsamında Sıfır Atık Belgesi’ne sahiptir. Süreçlerimizde ürün yaşam döngüsü göz önünde bulundurularak öncelikle tesisimiz içinde üretilen atığın kaynağında azaltımı, kaynağında ayrıştırılması ve yeniden kullanımı politikaları uygulanmaktadır. Tesisimizde endüstriyel tehlikeli ve tehlikesiz atıklar oluşmaktadır. Oluşan tehlikeli atıklar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından izin verilmiş tehlikeli atık geçici depolama alanında toplanarak, lisanslı araç ve sürücülerle MOTAT (mobil atık takip) sistemi ile lisanslı tesislere gönderilmektedir. Tehlikesiz atıklar yine tehlikesiz atık geçici depolama alanında toplanarak lisanslı tesislere iletilmektedir. Bu süreçlerin yönetiminde, işletme uzmanlarımız ve operatörlerimiz görev almaktadır. Fabrikamızda oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıklarımızın %100’e yakını plastik, ahşap, metal, akü, yağ, ATY (atıktan türetilmiş yakıt), vb. olarak lisanslı tesisler tarafından geri dönüştürülmektedir. Yemekhanelerden çıkan yemek artıkları ise israfı önlemek amacıyla sokak hayvanlarını besleme noktalarına sevk edilmektedir.

Çevre izin ve lisans belgemizde yer alan konulardan biri de birlikte yakma faaliyetidir. Bir işletmemizde oluşan üretim artığının kapalı sistemle doğalgaz ile birlikte yakılarak enerji kazanımı elde edilmektedir. Böylece doğal kaynak kullanımda da azaltım sağlanmaktadır.