Hoş Geldiniz
TR  EN

Emisyon Yönetimi

Tesisimizde bulunan emisyon kaynaklarının 5 adetinde emisyonlar online takip edilmektedir, bu noktalarda Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS) mevcuttur. Bu bacalarımızdan çıkan emisyonlar hakkında SEÖS aracılığıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na anlık olarak veri transferi sağlamaktadır. Ayrıca tesisimize ait emisyonlar için hava kalitesi modellemesi yapılarak kümülatif etkiler göz önüne alınmaktadır.

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında yakıtların yakılması ve büyük hacimli organik kimyasalların üretimi faaliyetlerinde sera gazı emisyon hesabı yapılmakta ve böylece emisyon kontrolü sağlanmaktadır. Hazırlanan sera gazı emisyon raporumuz ise TÜRKAK akreditasyonlu doğrulayıcılar tarafından onaylanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmaktadır.

Fabrikamız, ISO 14064 Kuruluş Seviyesinde Sera Gazı Envanterini, tesislerimizin faaliyetleri kapsamında oluşan sera gazlarının hesaplanmasını ve raporlanmasını standart prensiplerine uygun şekilde geliştirip bu vizyonla kurumsal karbon ayak izini hesaplayıp bağımsız bir kuruluşa doğrulatmaktadır.