Hoş Geldiniz
TR  EN

Enerji Yönetimi

Tesisimiz ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesine sahiptir. Enerji verimliliğinde sürekli iyileştirmeyi amaçlayan kurumumuzda bu kapsamda Enerji Yönetim Komitesi teşkil edilmiştir. Enerji tüketimlerimiz günlük, aylık ve yıllık periyotlarda takip edilmekte ve gözden geçirilmektedir. Her yıl “SASA Enerji Haritası” güncellenerek önemli enerji kullanım noktaları belirlenmekte ve enerji verimliliği projeleri hazırlanmaktadır.

Mevcut tesisler için yapılan bu çalışmalara ek olarak yeni yatırımlar enerji verimliliği açısından değerlendirilmekte ve üretilecek ürünlerde spesifik enerji yoğunluğunun azaltılması hedeflenmektedir. Enerjinin verimli kullanımı için kojenerasyon ve trijenerasyon sistemlerinin fizibilite çalışması yapılmaktadır.

Enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik çabalara ek olarak, sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda ve Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum sürecinde karbon ayak izimizin azaltılması amacıyla yenilenebilir enerji kullanımı ile alakalı fizibilite çalışmalarımız devam etmektedir.