Hoş Geldiniz
TR  EN
Genel Müdür Mesajı

Genel Müdür Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

Bildiğiniz üzere, iklim hareketi kapsamında ülkemiz tarafından da imzalanan Paris Anlaşması’nda küresel ortalama sıcaklık artışının sınırlandırılması amaçlanmıştır. Avrupa Birliği, bu amaç doğrultusunda Yeşil Mutabakat politika paketi ile “karbonsuz kıta” olmayı hedeflemiş, buna yönelik “Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması” önerisini sunmuştur.

SASA olarak, küresel iklim hareketi için çalışmalarımıza ivme kazandırdık; sürdürülebilirliğin en önemli unsurlarından olan iklim değişikliği etkilerini azaltmak amacıyla Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturduk. Her departmandan temsilcilerin yer aldığı Komite, sürdürülebilir iş modelini esas alarak çalışmalarını yürütecektir.

Bilimsel tabanlı hedefleri olan sürdürülebilir iş modelimiz, yalnız iklim değişikliği için planlanan yol haritaları ile sınırlı kalmayacaktır. Bu doğrultuda sürdürülebilirlik stratejimizin merkezinde; çevresel, sosyal ve yönetişim unsurlarında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bulunmaktadır. Bu yaklaşımla mevcut ve yeni yatırımlarımız için benimsediğimiz öncelikli sürdürülebilir kalkınma amaçlarımız;

  • Herkes için istikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme, tam ve verimli istihdam ve insana yakışır iş imkanları sağlamak,
  • Sağlam altyapı kurmak, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi ve yenilikleri teşvik etmek,
  • Sürdürülebilir döngüsel ekonomi içerikli tüketim ve üretim modelleri tasarlamak,
  • İklim değişikliği ve etkilerini azaltmak için harekete geçmektir

Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız ve tüm iş ortaklarımızı sürdürülebilir kalkınma politikalarımızı geliştirme sürecimize dahil ederek paydaşlarımız ile kolektif bilinç oluşturmak, bu yönde ulusal ve uluslararası iş birlikleri geliştirmek sürdürülebilirlik yolculuğumuzda en büyük motivasyonumuz olacaktır.

SASA olarak daha sürdürülebilir bir gelecek için başlamış olduğumuz dönüşüm yolculuğunda, tüm paydaşlarımız ile birlikte büyük bir azim ile çalışmaya devam edeceğiz.

Genel Müdür

Dr. Mustafa Kemal ÖZ