Hoş Geldiniz
TR  EN

İnsan Hakları

Amacımız İnsan Hakları ve temel özgürlüklerin tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımız tarafından benimsenmesini sağlamak ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) çerçevesinde, sadece bunlarla sınırlı olmamakla beraber, yoksulluk, açlık, cinsiyet eşitsizliği, iklim krizi ve ayrımcılığın önüne geçebilmektir.

İnsan Hakları Politikamız SASA Polyester Sanayi A.Ş. çalışanları, tedarikçi firmalar, yüklenici firmalar, müşteriler ve aynı zamanda SASA Polyester Sanayi A.Ş. ile herhangi bir ticari ve endüstriyel bağı bulunan üçüncü parti paydaşlar ve kamu için bağlayıcı olmayı hedeflemektedir.

İnsan Hakları’na saygı ve uyum çerçevesinde, SASA Polyester Sanayi A.Ş. çocuk işçi, işe alım, çalışma saatleri ücret ve ödemeler, ayrımcılık, örgütlenme ve toplu sözleşme özgürlüğü, taciz ve kötü muamelenin önlenmesi, rüşvet ve yolsuzluk, zorla ve zorunlu çalıştırma ve eğitim konularında taahhütlerimizi yerine getiririz.