Hoş Geldiniz
TR  EN
İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

SASA olarak bizler; sağlık, emniyet ve çevre performansımızda sürekli gelişime adanmış kişiler olarak, her türlü yaralanma, mesleki hastalık, kaza ve çevre kirliliklerinden korunmayı yalnızca teoride değil, gerçekte de ulaşılması gereken bir hedef olarak görmekteyiz.

HEDEFİMİZ;

SIFIR KAZA

SIFIR RİSK!

Birey olarak, gerek işyerinde, gerekse iş dışındaki gündelik faaliyetlerimizde bize rehberlik edecek şu 10 temel ilkeye sahibiz:

• Tüm yaralanma ve meslek kazaları önlenebilir.

• Her çalışanımız kaza ve hastalıkların önüne geçilmesinde bizzat ve doğrudan sorumludur. Emniyet, çalışmanın bir ön koşuludur, dolayısıyla her çalışan güvenli çalışmak konusunda kendi üzerine düşen sorumluluğu almalı ve gerektirdiklerini yapmalıdır.

• Emniyetli işyeri için emniyet eğitimi hayati önem taşıyan bir unsurdur.

• Emniyet denetimleri yapılmalıdır. Her türlü güvenlik açığı ile ilgili riskler hızlıca tayin edilmeli ve gereken düzeltici faaliyet ve işlemler derhal alınmalıdır.

• Yalnızca yaralanma ve kaza ile sonuçlanan olayların değil, tehlike potansiyeli içeren her türlü uygulama ve davranışın araştırılarak elimine edilmesi önem taşır.

• İş yerindeki emniyet kadar, iş dışı emniyet de önemlidir.

• Yaralanma ve hastalıkların önüne geçmek, ticari açıdan da kazanç getirir.

• Çalışanlarımız, emniyet ve sağlık programımızın başarıya ulaşmasındaki en önemli unsurdur.

İş Sağlığı ve Güvenliği