Hoş Geldiniz
TR  EN

Genel Kurul Duyuruları

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Duyuruları
2022 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2022 Kar Dağıtım Tablosu
2022 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı
2022 Oy Vekâletnamesi
2022 Bağımsızlık Beyanları
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Duyuruları
2021 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2021 Kar Dağıtım Tablosu
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı
2021 Oy Vekâletnamesi
2021 Bağımsızlık Beyanı Ayten Topalkara
2021 Bağımsızlık Beyanı Kadir Bal
2021 Bağımsızlık Beyanı Servi Sebe
2021 Bağımsızlık Beyanı Haci Ahmet Kulak
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Duyuruları
2020 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2020 Kar Dağıtım Tablosu
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı
2020 Oy Vekâletnamesi
2020 Bağımsızlık Beyanı Haci Ahmet Kulak
2020 Bağımsızlık Beyanı Kadir Bal
2020 Bağımsızlık Beyanı Mahmut Bilen
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Duyuruları
2019 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2019 Gündem Olağan Genel Kurul
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı
2019 Vekâletname Olağan Genel Kurul
2019 Bağımsızlık Beyanı Haci Ahmet Kulak
2019 Bağımsızlık Beyanı Kadir Bal
2019 Bağımsızlık Beyanı Mahmut Bilen
2018 Yılı Olağan Genel Kurul Duyuruları
2018 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2018 Gündem Olağan Genel Kurul
2018 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı
2018 Vekâletname Olağan Genel Kurul
2018 Bağımsızlık Beyanı Haci Ahmet Kulak
2018 Bağımsızlık Beyanı Mahmut Bilen
2017 Yılı Olağan Genel Kurul Duyuruları
2017 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
2017 Gündem Olağan Genel Kurul
2017 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı
2017 Vekâletname Olağan Genel Kurul
2017 Bağımsızlık Beyanı Haci Ahmet Kulak
2017 Bağımsızlık Beyanı Mahmut Bilen
2016 Yılı Olağan Genel Kurul Duyuruları
2016 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Toplantı Gündemi
2016 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı
Vekâletname
Hüsnü Ertuğrul Ergöz Bağımsızlık Beyanı
Mahmut Bilen Bağımsızlık Beyanı
2015 Yılı Olağan Genel Kurul Duyuruları
2015 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Toplantı Gündemi
2015 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı
Vekâletname
Hüsnü Ertuğrul Ergöz Bağımsızlık Beyanı
Mehmet Kahya Bağımsızlık Beyanı
2015 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Duyuruları
2015 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlanı
Toplantı Gündemi
Vekâletname
Hüsnü Ertuğrul Ergöz Bağımsızlık Beyanı
Mehmet Kahya Bağımsızlık Beyanı
2014 Yılı Olağan Genel Kurul Duyuruları
2014 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı
Toplantı Gündemi
Vekâletname
Hüsnü Ertuğrul Ergöz Bağımsızlık Beyanı
Mehmet Kahya Bağımsızlık Beyanı
2014 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Duyuruları
2014 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlanı
Toplantı Gündemi
Vekâletname
Mehmet Kahya Bağımsızlık Beyanı
Mehmet Kahya Özgeçmiş
Mehmet Mete Başol Bağımsızlık Beyanı
Mehmet Mete Başol Özgeçmiş
2013 Yılı Olağan Genel Kurul Duyuruları
2013 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı