Hoş Geldiniz
TR  EN

SASA, Polyester Elyaf, Filament ve Polimer sektörlerinde Türkiye’nin bu alandaki üretim kapasitesinin önemli bir kısmını teşkil etmektedir. SASA Elyaf bölümü, farklı segmentlerdeki ürünleri ile Tekstil, Teknik Tekstil, Konfor ve Dolgu Elyaf Sektörü olmak üzere 3 farklı sektöre üretim yaparken; Sasa Filament bölümü yine tekstil başta olmak üzere halı ve otomotiv sektörlerine poy ve tekstüre iplikler üretmektedir.SASA Özel Polimerler ve Kimyasallar bölümü ise Tekstil, Film ve Ambalaj Sektörü, Endüstriyel Sektörler, Mühendislik Polimerleri ve Plastik Sektörü için üretim yapmaktadır.

Ortağın Adı Soyadı/ Ticaret ÜnvanıSermayedeki Payı(TL)Sermayedeki Payı(%)Oy Hakkı Oranı(%)
ERDEMOĞLU HOLDİNG A.Ş.3.105.933.45958,3658,36
MERİNOS HALI SANAYİ VE TİC.A.Ş.   701.789.75013,1913,19
DİNARSU İMALAT VE TİCARET A.Ş.   400.401.394  7,52  7,52
DİĞER1.113.529.19120,9320,93
TOPLAM5.321.653.794  100  100

SASA hisse senetleri 1 Kasım 1996’da halka arz edilmiştir ve şu an %50,63’ü BİST YILDIZ PAZAR’da işlem görmektedir. Şirketin dahil olduğu endeksler: BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 / BIST 30 / BIST 50 / BIST 100 / BIST TÜM / BIST KATILIM 30 / BIST KATILIM 50 / BIST KATILIM 100 / BIST KATILIM TUM / BIST YILDIZ / BIST ADANA / BIST SINAİ / BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK

SASA’nın finansal sonuçları SPK’nın Seri II, 14.1 nolu tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, Tebliğ’in 5.maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (‘’TMS/ TFRS’’) esas alınmıştır.

SASA Finansal Tabloları ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları Mart, Haziran, Eylül ve Aralık dönemi olmak üzere 3’er aylık dönemler için hazırlanmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

SASA hammaddelerinin tamamı petrol türevi ürünler olup, en fazla kullanılanları; Paraxylene (Px), Methanol (MeoH), Monoethyleneylycol (MEG), Pure Terephalic Acid (PTA), 2 Ethly Hexanol (TEH), 1.4 Butanediol (BDO) hammaddeleridir.

1 Ocak 2023-30 Eylül 2023 dönemi SASA Elyaf, İplik ve Poy ürünlerinin satışının yaklaşık % 16’lık kısmını dış piyasaya yapılan satışlar oluştururken; % 84’lük kısmını iç piyasaya yapılan satışlar oluşturur.SPC bazında satışların yaklaşık % 76’lık kısmını iç piyasaya yapılan satışlar oluştururken; % 24’lük kısmını dış piyasaya yapılan satışlar oluşturur.

30 Eylül 2023 itibarıyla SASA bünyesinde görev yapan 4.334 personel mevcuttur.

Şirketimizde sendikalı çalışanın çalışma koşulları ve ücretlendirme sistemi Petrol İş Sendikası ve işverenler arasında, örgütlülüğü destekleyen bir yönetsel yaklaşımla imzalanan toplu iş sözleşmeleri ile düzenlenir.

SASA‘nın ana faaliyetleri, Adana‘da bulunan Merkez İşyeri’nde yürütülmektedir.Ayrıca İskenderun’da Tank Dolum Tesisi ile Ankara ve İstanbul’da İrtibat Bürosu bulunmaktadır.

1 Ocak 2023-30 Eylül 2023 dönemi SASA satış gelirlerinin yaklaşık % 79’u USD % 20’si Euro % 1’i ise TL satışlardan oluşturmaktadır.