Hoş Geldiniz
TR  EN

SASA, Polyester Elyaf, Filament ve Polimer sektörlerinde Türkiye’nin bu alandaki üretim kapasitesinin önemli bir kısmını teşkil etmektedir. SASA Elyaf bölümü, farklı segmentlerdeki ürünleri ile Tekstil, Teknik Tekstil, Konfor ve Dolgu Elyaf Sektörü olmak üzere 3 farklı sektöre üretim yaparken; Sasa Filament bölümü yine tekstil başta olmak üzere halı ve otomotiv sektörlerine poy ve tekstüre iplikler üretmektedir.SASA Özel Polimerler ve Kimyasallar bölümü ise Tekstil, Film ve Ambalaj Sektörü, Endüstriyel Sektörler, Mühendislik Polimerleri ve Plastik Sektörü için üretim yapmaktadır.

Ortağın Adı Soyadı/ Ticaret ÜnvanıSermayedeki Payı(TL)Sermayedeki Payı(%)Oy Hakkı Oranı(%)
ERDEMOĞLU HOLDİNG A.Ş.1.406.805.86362,862,8
MERİNOS HALI SANAYİ VE TİC.A.Ş.   329.849.97814,7314,73
DİNARSU İMALAT VE TİCARET A.Ş.   174.899.9897,817,81
DİĞER   328.444.17014,6614,66
TOPLAM2.240.000.000100100

SASA hisse senetleri 1 Kasım 1996’da halka arz edilmiştir ve şu an % 49’u BİST YILDIZ PAZAR’da işlem görmektedir.Şirketin Dahil olduğu endeksler -BIST ADANA / BIST 50 / BIST TÜM / BIST 100 / BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK / BIST SINAİ / BIST YILDIZ / BIST 100-30 / BIST 30

SASA’nın finansal sonuçları SPK’nın Seri II, 14.1 nolu tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, Tebliğ’in 5.maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (‘’TMS/ TFRS’’) esas alınmıştır.

SASA Finansal Tabloları ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları Mart, Haziran, Eylül ve Aralık dönemi olmak üzere 3’er aylık dönemler için hazırlanmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

SASA hammaddelerinin tamamı petrol türevi ürünler olup, en fazla kullanılanları; Paraxylene (Px), Methanol (MeoH), Monoethyleneylycol (MEG), Pure Terephalic Acid (PTA), 2 Ethly Hexanol (TEH), 1.4 Butanediol (BDO) hammaddeleridir.

1 Ocak 2022-30 Haziran 2022 dönemi SASA Elyaf, İplik ve Poy ürünlerinin satışının yaklaşık % 21’lik kısmını dış piyasaya yapılan satışlar oluştururken; % 79’luk kısmını iç piyasaya yapılan satışlar oluşturur.SPC bazında satışların yaklaşık % 77’lik kısmını iç piyasaya yapılan satışlar oluştururken; % 23’lük kısmını dış piyasaya yapılan satışlar oluşturur.

30 Haziran 2022 itibarıyla SASA bünyesinde görev yapan 4.792 personel mevcuttur.

Şirketimizde sendikalı çalışanın çalışma koşulları ve ücretlendirme sistemi Petrol İş Sendikası ve işverenler arasında, örgütlülüğü destekleyen bir yönetsel yaklaşımla imzalanan toplu iş sözleşmeleri ile düzenlenir.

SASA‘nın ana faaliyetleri, Adana‘da bulunan Merkez İşyeri’nde yürütülmektedir.Ayrıca İskenderun’da Tank Dolum Tesisi ile Ankara ve İstanbul’da İrtibat Bürosu bulunmaktadır.

1 Ocak 2022-30 Haziran 2022 dönemi SASA satış gelirlerinin yaklaşık % 77’si USD % 22’si Euro % 1’i ise TL satışlardan oluşturmaktadır.